Tutuklamalar umuda yolculuğu engelleyemez

Tutuklamalar umuda yolculuğu engelleyemez

Gazi Mahallesinde gözaltına alınan parti üyelerimizden 14’ü tutuklandı. Kuzey Kürdistan’da ve İstanbul’da yaşanan tutuklamalar, faşist AKP iktidarının çıkarmaya çalıştığı “İç Güvenlik Yasası”nın fiilen uygulamaya sokulduğunu gösteriyor. 6-8 Ekim’deki Kobanê destek eylemlerinden bu yana gerek K. Kürdistan’da gerekse de İstanbul’da bir gözaltı ve tutuklama fulyası sürüp gidiyor. Bu tutuklamalar AKP’nin intikam ... devamı

Savaşa, erkek şiddetine, kadın katliamlarına karşı İSYANDAYIZ

Savaşa, erkek şiddetine, kadın katliamlarına karşı İSYANDAYIZ

Kadına yönelik her türlü erkek ve devlet şiddetine, kadın cinayetlerine, savaşa, militarizme, kadının emeği, bedeni, kimliği ve iradesi üzerinde denetim kurmaya çalışan erkek egemenliğine karşı 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve dayanışma gününde alanlardayız. AKP'nin cinsiyetçi politikalarından güç alan erkekler hergün 5 kadını katlediyor. Kadın emeğinin değersiz görülmesi ... devamı

Gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılsın

Gözaltına alınan sosyalistler derhal serbest bırakılsın

AKP iktidarının korkulu rüyası olan ezilenlerin birleşik mücadelesi sosyalistlere yönelik tahammülsüzlükle kendini gösteriyor. Bu coğrafyada 20 yıldır birleşik mücadelenin mayası haline gelen komünistler, faşist devlet terörünün hedefi olarak yine baskın gözaltılara maruz kalmaktadır. Sabah saatlerinde İstanbul Gazi Mahallesi ve Sancaktepe'de yapılan ev ve büro baskınlarında 17 ESP ve bir HDP ... devamı

77. Yılında Pir Seyit Rıza ve yoldaşlarını anıyoruz

77. Yılında Pir Seyit Rıza ve yoldaşlarını anıyoruz

Dersim Katliamının üzerinden 77 yıl geçti. Seyit Rıza ve 11 arkadaşı Elazığ Buğday meydanında idam edildiler. Hala mezar yeri açıklanmayan Seyit Rıza'ın katledilişi, Dersim'deki soykırımın sürdüğünün işaretidir. Devlet, tarihin en büyük Kürt Alevi katliamı olan Dersim Soykırımındaki inkar ve imha siyasetini bugün AKP iktidarında da devam ettiriyor. Eşi görülmemiş işkence ... devamı

Patronlar para, işçiler can verecek

Patronlar para, işçiler can verecek

Hükümet Yeni İş Güvenliği adı altında bir paket açıkladı. Yıllardan beri süre gelen iş cinayetlerinin altında kalan hükümet, şimdi işçilerin haklarını ve canlarını korumak yükümlülüğünü kendi üzerinden atacak bir düzenlemeye gidiyor. Hala yer altında kurtarılmayı bekleyen işçilerin olduğu bir ortamda, oluşan tepkiyi dindirmek ve hükümete yönelik eleştirileri azaltmak üzere hazırlanan ... devamı

Partiden Haberler

Açıklamalar